– bojājumi un trūkstošas preces

Ko darīt, ja notiek negadījums:

Lūdzu, nekavējoties nosūtiet mums pieprasījumu pa pastu: [email protected]
Pieprasījumā jāiekļauj šāda informācija:

 • Sūtījuma vai pakas numurs

 • Notikuma apraksts

 • Bojāto/pazaudēto preču bruto svars

 • Bojāto preču fotogrāfijas

 • Komercrēķins, kurā norādīta preču vērtība

 

SVARĪGI:

Ja jums nav pa rokai visa dokumentācija un informācija, to var pievienot vēlāk.

Kam ir jāiesniedz prasība?

Prasība ir jāiesniedz pusei, kurai ir tiešas biznesa attiecības ar ColliCare, vairumā gadījumu tas nav saņēmējs.
Tas nozīmē, ka, ja ir negadījums, preču saņēmējam ir jāsazinās ar savu piegādātāju. Viņu piegādātājs pēc tam sazināsies ar ColliCare Logistics.

Prasība ir nosūtīta ColliCare — kas notiks tālāk?
 • Jūs saņemat apstiprinājumu, ka pretenzija ir saņemta. Parasts process ilgst 14 dienas, taču tas var aizņemt gan mazāk, gan vairāk laika

 • Ja jūsu prasība tiks pieņemta, mēs jūs rakstiski informēsim. Pēc tam varat izrakstīt mums rēķinu, lai segtu zaudējumus

 • Ja jūsu prasība tiks noraidīta, mēs jūs rakstiski informēsim. Jūs vienmēr saņemsiet paskaidrojumu, un visa dokumentācija tiks atgriezta. Jebkurš strīds par mūsu lēmumu ir jāiesniedz rakstiski un jāpamato

Kādi ir termiņi?

Visi termiņi ir noteikti saskaņā ar Norvēģijas kravu autopārvadājumu likumu un NSAB.

 • Redzamie bojājumi: Bez liekas kavēšanās. Par jebkādiem bojājumiem vai trūkstošām precēm nekavējoties jāziņo.

 • Slēptie bojājumi: Bojājumi, kas atklāti pēc iepakojuma noņemšanas: 7 darba dienu laikā. (svētdienas un valsts svētku dienas nav iekļautas)

 • Trūkstošās preces tiek uzskatītas par pazaudētām pēc 60 dienām no pasūtījuma veikšanas dienas.

 • Trūkstošās preces no sūtījumiem ar noteiktu piegādes datumu tiek uzskatītas par nozaudētām pēc 30 dienām.

 • Vēls paziņojums: Pierādīšanas pienākums ir apgriezts, un klientam ir jāpierāda, ka bojājumi radušies transportēšanas laikā.

Samazinātas apdrošināšanas atlīdzības

 

Visas pieņemtās kompensācijas tiek noteiktas saskaņā ar Norvēģijas kravu autopārvadājumu likumu un NSAB. Ja jūsu atlīdzība tika samazināta, tas varētu būt saistīts ar:

 • SDR/svara ierobežojumi. SDR ir starptautisks maksājuma veids, kas ir noteiktu valūtu vidējais rādītājs. Norvēģijas preču autopārvadājumu likumā teikts, ka par bojātām/pazaudētām precēm var tikt atlīdzināti līdz 17 SDR (starptautiskajos - 8,33) par vienu kilogramu bruto svara par pazaudēto daļu.

 • Tā kā var būt grūti izlemt, kur un kad nodarīts kaitējums, ir noteikts standarts 25%. Tas nozīmē, ka jūs saņemat ne vairāk kā 25% no preces vērtības, ja jūsu prasība tiek atlīdzināta. Tas arī nozīmē, ka slēptiem bojājumiem netiek veikta automātiska apstiprināšana, un prasības joprojām var samazināt atbilstoši svaram

 • Kavēšanās: Mēs ievērojam transporta grafiku visām mūsu piegādēm, taču, lūdzu, ņemiet vērā, ka šis transporta grafiks nav juridiski saistošs dokuments. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja preces pienāk novēloti saskaņā ar grafiku, bet saprātīgā termiņā, preces netiek aizstātas. Ja preces var definēt kā aizkavētas, jebkura prasība tiks ierobežota ar kravas izmaksām

 • Pretenzijas ietvaros tiek kompensēta preču nolietošanās. Tāpēc atlīdzību var samazināt atbilstoši preču pārējai vērtībai. Šī pārējā vērtība, protams, tiks dokumentēta

Kāda ir saņēmēju atbildība?
 • Pirms piegādes dokumenta parakstīšanas pārbaudiet preces un pārliecinieties, ka tiek piegādāts pareizais vienību skaits

 • Visas novirzes skaitļos vai bojājumi ir jāatzīmē piegādes dokumentā, norādot datumu un parakstu

 • Ja bojājumi tiek atklāti pēc iepakojuma noņemšanas, lūdzu, nekavējoties nosūtiet mums rakstisku paziņojumu, vēlams 7 darba dienu laikā. (svētdienas un valsts svētku dienas nav iekļautas)

Force majeure

Par notikumiem, kas definēti kā nepārvaramas varas apstākļi, t.i., ārkārtas notikumiem, ko mēs nevaram ietekmēt, ColliCare neuzņemas atbildību. Piemēram, ekstremāli laika apstākļi vai dabas katastrofas, piemēram, plūdi.

Kas tiek uzskatīts par slēptu bojājumu?

Bojājums, kas nav novērots pirms izpakošanas, tiek uzskatīts par slēptu bojājumu.Bieži vien ir grūti precīzi noteikt, kad un kur transportēšanas laikā faktiski noticis bojājums. Tāpēc tiek noteikts 25% pieņemšanas rādītājs. Ir svarīgi atzīmēt, ka arī šim standartam ir
izņēmumi. Ja preces ir neatbilstoši iepakotas, saņēmējs izvēlas nepiedalīties piegādes laikā vai līdzīgās situācijās, pretenzija tiks pilnībā noraidīta.

 

Bojājumi vai trūkstošas preces

Bojājumi
Trūkstošas preces
Cits