Kas ir bīstamās kravas?

 

Transportētās preces, kas var būt bīstamas dzīvības drošībai, veselībai, videi un materiālajām vērtībām, tiek klasificētas kā “Bīstamās kravas”.
 
Bīstamo kravu pārvadāšanai ir stingri noteikumi, jo tas var būt riskanti gan transportēšanai, gan apstrādei.

Bīstamo kravu pārvadājumus regulē gan nacionālie, gan starptautiskie drošības noteikumi.

 

Bīstamo kravu marķēšana

Bīstamām kravām ir jābūt pareizi marķētām neatkarīgi no transportlīdzekļa:

  • UN numurs

  • Bīstamības brīdinājuma zīme, kurā norādīta preces ADR klase

  • Sūtījumam vienmēr ir jāpievieno pārvadājuma dokuments, kurā ir visa informācija par bīstamajām kravām


Sūtītājs ir atbildīgs par pareizu informāciju transporta dokumentā!
 

Izņēmumi un atbrīvojumi

 

Bīstamo kravu noteikumos ir daudz izņēmumu un atbrīvojumu, kas saistīti ar bīstamo kravu veida un apjoma atšķirībām. “Ierobežotā daudzuma” izņēmums – ja tiek pārvadāts tikai neliels apjoms, preces tiek uzskatītas par “parastām precēm”

 

Bīstamas vielas, sprāgstvielas un bīstamo kravu pārvadājumi

IMDG kods, kas regulē drošību uz jūras
Šeit jūs atradīsiet ievadu IMDG kodeksā bīstamo kravu pārvadāšanai pa jūru

IATA regulē bīstamo kravu gaisa pārvadājumus
Šeit jūs atradīsiet vairāk informācijas par IATA

 

Sazinieties ar mums par savām bīstamajām precēm!