Pareiza marķēšana un precīza informācija nodrošina piegādes precizitāti un efektivitāti. Pareiza etiķešu izmantošana nosaka sūtījuma un kravas stāvokli abām pusēm. 

Vai vēlaties uzzināt vairāk par preču marķēšanu?

 

Standarta transportēšanas etiķete

Visām kravām jābūt skaidri marķētām un jāatbilst elektroniski pārsūtītajai sūtījuma informācijai.
Gadījumos, kad informācija netiek pārsūtīta elektroniski, sūtījums tiek reģistrēts manuāli.
Jāizmanto standarta piegādes etiķetes (102 x 192 mm), un visa informācija ir lasāma gan digitāli, gan manuāli.
 

Uz saturu un marķējumu attiecas šādas minimālās prasības:

 • Uz etiķetes jābūt informācijai par:

  • Sūtītāja nosaukums, pasūtījuma numurs

  • Saņēmēja numurs, adrese un tālruņa numurs

  • Piegādes instrukcijas

  • Paku skaits

  • Svars

 • Uz etiķetēm jābūt arī svītrkodam ar pavadzīmes numuru, tā saukto pakas numuru un tā atsevišķo svītrkodu "pakas ID".

 • Uzlīmēm jābūt redzamām uz jebkuras pakas.

 • Etiķetes nedrīkst piestiprināt pie iepakojuma malām vai stūriem. Tie ir jāuzrāda tā, lai tos varētu skenēt.

Etiķešu šķirošana

Visi iepakotie sūtījumi un kravas, kas tiek apstrādātas mūsu termināļos, ir marķētas ar īpašām šķirošanas etiķetēm, kas parāda datumu, laiku, maršrutu un pakalpojumu.