1956. gada CMR konvencija (Konvencija par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu) aptver dažādus juridiskos jautājumus, kas attiecas uz starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem. Pamatojoties uz šo konvenciju, ir izstrādāta standartizēta CMR pavadzīme, kas tiek izmantota autopārvadājumiem kopš 1958. gada. Dokuments ir starptautiski atzīts, tostarp visās Eiropas valstīs, kā arī dažās Āzijas un Ziemeļāfrikas valstīs. Visās iesaistītajās valstīs dokuments ir obligāts un juridiski saistošs kravu autopārvadājumiem.

CMR pavadzīme parasti tiek sagatavota trīs vai četros eksemplāros, un tajā ir iekļauta kopija šādām ieinteresētajām personām:

  • sūtītājam, drukāts sarkanā krāsā un atzīmēts ar 1;
  • saņēmējam, drukāts zilā krāsā un atzīmēts ar 2;
  • pārvadātājam, drukāts zaļā krāsā un atzīmēts ar 3;
  • otrajam pārvadātājam (ja tāds ir), drukāts melnā krāsā un atzīmēts ar 4;
The letterhead of the four versions of the CMR waybill.

 

Dokuments parasti sastāv no 24 laukiem, un tas ir sagatavots vairākās valodās, bieži arī angļu valodā. Dažādie dokumenta lauki aptver svarīgu informāciju, kas saistīta ar sūtījumu, piemēram, informāciju par sūtītāju, saņēmēju un pārvadātāju, kā arī informāciju par nosūtītajām precēm, piemēram, kas tā ir, kādi ir preču izmēri un svars.

Vairumā gadījumu sūtītājs vai pārvadātājs, saņemot pasūtījumu, sastāda CMR pavadzīmi. Kravu pārvadāšanas laikā pa autoceļiem CMR pavadzīmei jābūt transportlīdzeklī policijas vai muitas iestāžu pārbaudes gadījumā.

Tālāk varat atrast CMR pavadzīmes piemēru:

An example of a filled-in CMR waybill.